Digitale strategie

Homepage

Hoe creëer je een digitale strategie?

Het is niet langer de vraag of je digitaal aanwezig bent, maar hoe je digitaal aanwezig bent als onderneming. Het is voor veel bedrijven vandaag een enorme uitdaging, want hoe ontwikkel je nu een ijzersterke digitale strategie? Hoe zorg je ervoor dat je klaar bent voor een digitale transformatie? Het verhaal start met het in kaart brengen van de huidige situatie van het bedrijf, de sector, de noden én wensen. Onze adviseurs verwerken dit in een strategisch plan met concrete actiepunten en doelstellingen. Hoe gaan zij nu concreet te werk?

Stap 1: Analyse van de huidige situatie

Een digitale strategie start met het in kaart brengen van de huidige (digitale) situatie. Eerst analyseren we de missie en visie omdat die vertellen wie je bent, waar je voor staat en wat je wil verwezenlijken in de toekomst. Ze bepalen waar je als onderneming naartoe wil en vormen de leidraad van de digitale richting van de onderneming. Vervolgens zal een initiële website analyse worden uitgevoerd zodat we een duidelijk overzicht krijgen van de prestaties van de huidige website:

 • Wie zijn je bezoekers?
 • Hoe komen ze op de website terecht?
 • Wat zoeken ze op de website?
 • Hoe ziet je website eruit vanuit design, content, en technisch standpunt?

We gaan hierbij gericht op zoek naar opportuniteiten en zwakheden waarop we kunnen inspelen met een nieuwe website of webapplicatie. Tot slot voeren we ook een concurrentieanalyse uit. Het is belangrijk om te weten wie je concurrenten zijn, maar het is nog belangrijker om te weten hoe goed die presteren als het gaat over digitale aanwezigheid.

 • Hoe groot is hun sociale aanwezig?
 • Hoeveel content hebben zij ter beschikking?
 • Hoe performant is hun website?

Bovenstaande analyse en verworven data zijn belangrijk om een nulmeting te creëren. Met die data kunnen we toekomstige doelstellingen vergelijken zodat we de effectiviteit van de digitale strategie kunnen vaststellen.

90% of CEOs believe the digital economy will impact their industry, but less than 15% are executing on a digital strategy.

MIT Sloan and Capgemini

Stap 2: Waar wil je naartoe?

Alvorens we onze expertise en ons arsenaal aan digitale tools loslaten, willen we j bedrijf en klanten leren kennen, maar dan ook écht leren kennen. Tijdens onze workshops proberen we een antwoord te vinden op volgende vragen:

 • Wie is je doelgroep?
 • Welke klanten bereik je op dit moment?
 • Welke klanten zou je willen bereiken?
 • Hoe bereik je je doelgroep?
 • Waar haken klanten af?
 • Wat verwachten je klanten?

Daarnaast is de kennis en ervaring van het personeel cruciaal om inzicht te krijgen in de prestaties en doelstellingen van de onderneming:

 • Wat loopt er goed?
 • Wat loopt er verkeerd?
 • Wat maakt jullie product of service uniek?
 • Wat zijn de bedrijfsdoelstellingen?
 • Wat zijn de Key Performance Indicators (KPI)?

Tot slot voorzien ook leveranciers en klanten je van cruciale inzichten om je gewenste droomsituatie te bereiken. Met z’n allen brengen we vorm aan je digitale project en formuleren we stap voor stap een antwoord op de specifieke behoefte van je business.

Stap 3: Hoe ziet de toekomst eruit?

Nadat we in de vorige fases een beeld gecreëerd hebben van je missie en visie, klanten, stakeholders, bedrijfsprocessen en de interne werking, is het tijd voor de laatste fase: het opstellen van de digitale strategie en het bijhorend digitaal transformatieplan. Op basis van de verzamelde gegevens gaan we een concreet actieplan uittekenen dat jouw bedrijf moet helpen om digitaal te groeien.

Tijdens het opstellen van het actieplan wordt ook de effectiviteit van je bestaande digitale strategie onderzocht en worden eventuele hiaten blootgelegd.

 • Wordt de juiste boodschap tot bij de doelgroep gebracht?
 • Wordt op een doeltreffende manier toegewerkt naar de doelstellingen?
 • Beschikt je onderneming over de juiste digitale tools?
 • Welke klanten bereik je op dit moment?

We bijten ons vast in je website en overige marketingkanalen en bezorgen je een gedetailleerd overzicht met concrete actiepunten om je online aanwezigheid te boosten! Wil je de daad bij het woord voeren en het digitaal transformatieplan meteen uitvoeren, dan staan onze designers en ontwikkelaars meteen gereed om je te helpen. De architectuur van je nieuwe website of webapplicatie wordt vastgelegd en omgezet naar wireframes en designs. Mits deze voldoen aan de verwachtingen, wordt het startschot gegeven voor de ontwikkeling en de implementatie van de website of webapplicatie.

Daar stopt het verhaal niet voor ons, integendeel! Ook na de lancering blijven we ondersteuning leveren en kijken we of de bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd worden aan de hand van Key Performance Indicators (KPI).

Wil jij digitale uitdagingen omzetten in opportuniteiten?