Business Intelligence Consulting

Homepage

Wat is Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) heeft als doel de juiste data, op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen. Het is een overkoepelende term voor het verzamelen, samenvoegen, opkuisen en analyseren van bedrijfsdata. De meerwaarde van Business Intelligence zit vooral in de analyse en het verkrijgen van inzichten op basis van historische data. Wij geloven en beloven dat dit helpt om snellerefficiënter en beter onderbouwd beslissingen te nemen. Dit resulteert vaak in betere bedrijfsresultaten en een hogere kwaliteit van de dienstverlening.

Haal expertise binnen in jouw onderneming

Door de digitalisering is de hoeveelheid aan beschikbare data - zowel binnen jouw onderneming als daarbuiten - sterk toegenomen. Die data bevatten belangrijke informatie om in de toekomst beter beslissingen te kunnen nemen. Maar hoe zorg je er nu voor dat de juiste data, op het juiste moment op de juiste plaats zijn?

Het begint met het vastleggen van de doelstellingen: wat wil je als onderneming kunnen realiseren met de beschikbare data? Onze consultants helpen je bij het identificeren van uitdagingen, opportuniteiten en doelen. Ze verzamelen en analyseren de beschikbare informatie en zetten deze vervolgens om naar overzichtelijke rapporten en dashboards. Ze maken gebruik van Key Performance Indicatoren (KPI) zodat jij op elk moment kan zien hoe jouw onderneming het doet.   

Wil je ook gebruik maken van de voordelen van data-gedreven beslissingen? Doe dan beroep op onze Microsoft Power BI consultants. Zij helpen jou om de implementatie van je Business Intelligence (BI) project tot een goed einde te brengen. 

Hoe gaan we te werk?

1. Creëren van een data strategie

Wil je zowel op lange als op korte termijn de voordelen van data maximaliseren, dan is het ontwikkelen van een business intelligence (BI) strategie noodzakelijk. Die zorgt ervoor dat er maximaal voordeel gehaald kan worden uit zowel gestructureerde als ongestructureerde data door middel van beschrijvende en voorspellende analyses. 

We onderzoeken samen met alle stakeholders wat de uitdagingen, verwachtingen en doelstellingen zijn. De SWOT-analyse en KPI's worden vervolgens in een strategisch plan verwerkt dat de roadmap vormt voor het ontwikkelings- en implementatieproces.

Welke data heeft de onderneming ter beschikking? Wie heeft nood aan de data? Wat is het uiteindelijke doel van de data? Dit zijn essentiële vragen die deel uitmaken van de datastrategie van een onderneming. 

2. Verzamelen en voorbereiden van de data

De verschillende interne en externe databronnen binnen de onderneming worden eerst in kaart gebracht. Die worden door middel van connectoren samengevoegd tot één gestructureerde dataset zodat ook het onderliggend datamodel opgemaakt kan worden. Zodra alle gegevens verzameld en samengevoegd zijn, moeten ze gecontroleerd en mogelijk ook getransformeerd worden. De gegevens moeten namelijk consistent zijn, zodat ze eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden en gebruikt kunnen worden voor het maken van visualisaties. 

3. Ontwikkeling en implementatie van de oplossing

De gegevens worden weergegeven in één of meerdere intuïtieve en interactieve dashboards. Die dashboards omvatten datavisualisaties die de vooraf vastgelegde Key Performance Indicatoren (KPI) van de onderneming weergeven. Die visualisaties worden gelinkt met een set van rapporten die je toelaten om diepere analyses op de gegevens uit te voeren. 

Onze consultants maken hiervoor gebruik van Microsoft Power BI. De keuze voor deze BI-tool is gebaseerd op gebruiksvriendelijkheid, de immense mogelijkheden aan visualisaties en de kostprijs voor de onderneming. 

4. Support & aftercare

Heb je een vraag over een dashboard of rapport? Wil je graag één of enkele elementen wijzigen? Wil je graag nieuwe features toevoegen aan de bestaande rapporten? Onze consultants blijven ook na de oplevering klaar staan voor jou! 

Heb je het gevoel dat de onderneming de dashboards en rapporten nog niet optimaal gebruikt? Dan kan je altijd beroep doen op onze Business Intelligence Trainers. Zij staan klaar om jou wegwijs te maken in de wereld van Microsoft Power BI en leggen uit hoe je maximaal voordeel kan halen uit de set van visualisaties. 

De klant is koning

Incrementele wijzigingen

Onze stap-voor-stap methode zorgt ervoor dat de onderneming, de processen en mensen voldoende tijd krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe methode van rapportering.

Flexibiliteit

We laten voldoende ruimte voor tussentijdse evaluaties en eventuele aanpassingen doorheen het project. Zo ligt de oplossing steeds in lijn met de continu veranderende bedrijfsomgeving.  

Continue waardecreatie

Je hoeft geen maanden te wachten, uiteraard werken onze consultants agile. We zorgen ervoor dat quick wins meteen zichtbaar zijn zodat iedereen de waarde van het project meteen kan vaststellen.   

Tools en technologieën

Power BI
Power Automate
MySQL

Wil jij weten hoe data binnen jouw onderneming voor een meerwaarde kan zorgen?